พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Dash Diet คือ แนวทางการกินอาหารลดหุ่นแบบนี้ดียังไง?

แนะนำวิธีกินอย่างไรให้ได้สุขภาพ

เคยมีคำกล่าวว่าสุขภาพมาจากอาหารที่เรากินเข้าไป เพราะอาหารมีคุณประโยชน์และโทษหากกินไม่เหมาะสม เมื่อต้องการซื้อสุขภาพดีคนจึงมักแนะนำให้เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นความหลากหลายของอาหารและเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีปัจจัยทางสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องในการเลือกกินอาหาร เช่น หากมีน้ำตาลในเลือดสูง ควรงดอาหารที่มีรสหวาน แม้จะเป็นรสหวานจากธรรมชาติไปก่อน เน้นอาหารคลีนและอาหารปรุงแต่งน้อย เป็นต้น นี่คือตัวอย่างของปัจจัยด้านสุขภาพส่งผลต่อการกินได้อย่างไร และสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ควรรู้จักการกินแบบ DASH Diet เพราะเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยความดันโดยตรง

อะไรคือ DASH Diet

คำว่า DASH Diet ย่อมาจากตัวอักษร 4 ตัว คือ D AS H และ Diet โดย DASH คืออักษรตัวแรกของประโยค Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet หมายถึง วิธีการลดอาหารเพื่อส่งผลต่อการหยุดความดันโลหิตสูง เกิดจากการวิจัยของสถาบันโรคหัวใจ ปอด และโลหิตวิทยาแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NHLBI) ร่วมกับศูนย์การแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก 5 แห่ง โดยผลการศึกษาพบว่าหากเลือกกินอาหารตามแนวทาง DASH Diet จะลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง 8% และโรคหัวใจได้ถึง 5% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมาก

ผู้หญิงสุขภาพดี
การวิจัย DASH Diet จะเน้นการกินตามหลักโภชนาการ

การวิจัยนี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการเป็นแผนในการเลือกกินของผู้ที่สนใจ และผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องลดค่าความดันโลหิตให้ลดลง การกินแบบ DASH Diet จึงเป็นทางเลือกของการกินเพื่อสุขภาพอีกวิธีที่ไม่ควรมองข้าม

DASH Diet เหมาะกับใคร?

การกินแบบ DASH Diet เป็นการกินตามหลักโภชนาการ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคความดันโลหิต และโรคหัวใจได้ในระยะยาว ผู้ที่เหมาะกับการกิน DASH Diet จริง ๆ ก็คือทุกคน เพราะเป็นการกินที่เน้นสุขภาพโดยแท้จริง แต่หากจะเจาะกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงมาหน่อยก็จะเหมาะกับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงโรคหัวใจด้วย การกินแบบ DASH Diet เชื่อว่าจะทำให้ค่าความดันค่อย ๆ ลดลงจนกลับมาอยู่ภาวะปกติได้ โดยที่ไม่ต้องกินยาต่อเนื่อง คนที่ต้องพบแพทย์เพราะความดันจึงควรฝึกรับประทานอาหารแบบ DASH Diet เพื่อเป็นอีกทางเลือกสุขภาพที่ไม่เสียหาย ได้รับการวิจัยและศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้ผลจริง ไว้ใจได้ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในระยะยาว ไม่เพียงแค่ลดความดันโลหิตในระยะสั้นเท่านั้น

หลักการเลือกกินแบบ DASH Diet

คนทำอาหาร
การกินแบบ DASH Diet จะเน้นอาหารที่มีประโยชน์

การเลือกกินอาหารแบบ DASH Diet มีหลักการกินที่ไม่ซับซ้อน แต่อาศัยความมีวินัยในการกิน โดยอาหารที่เลือกกินจะเน้นอาหารประเภทโปรตีน เกลือแร่ และอาหารที่มีกากใยสูง ควบคู่ไปกับการงดเว้นอาหารที่มีไขมัน โซเดียม และคอเลสเตอรอลสูง มีหลักการในการกิน DASH Diet ดังนี้

– คำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการภายใน 1 วัน แล้วคุมอาหารไม่ให้รับประทานเกิดแคลอรี่ที่กำหนด

– แบ่งอาหารเป็นส่วน ๆ ตามหลักโภชนาการ ดังนี้ ข้าวไม่ขัดสีวันละ 5 – 8 ส่วน ผักหลากสีวันละ 5 ส่วน ธัญพืชวันละ 4 ส่วน ผลไม้ลดความอ้วนวันละ 5 ส่วน เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันวันละ 1 – 2 ส่วน โดยสัดส่วนนี้จะอิงตามปริมาณแคลอรี่ที่คำนวณมาแล้วของแต่ละคนประกอบด้วย

– หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งอาหาร โดยเฉพาะน้ำตาล เครื่องปรุงที่ให้โซเดียม และไขมันต่าง ๆ รวมถึงงดอาหารประเภทชาและกาแฟใส่นม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถดื่มได้เล็กน้อย ประมาณ 1 ดื่มมาตรฐาน หรือ 355 มิลลิลิตรสำหรับเบียร์ และ 148 มิลลิลิตรสำหรับไวน์

หลักการสำคัญของ DASH Diet คือให้ค่อยเป็นค่อยไป ห้ามหักดิบโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือด หรือลดน้ำหนักผ่านวิธี DASH Diet ควรมีการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก เพื่อให้สามารถลดน้ำหนักได้ตามแนวทางที่เหมาะสมประกอบด้วย

>>> ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการลดน้ำหนัก…ที่นี่ <<<

READ MORE >>>