พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Homeนพ.มโนธรรม อุสาโห

นพ.มโนธรรม อุสาโห

Education and Training

  • แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • Certificate in Anti aging medicine (Paris, France)
  • Master in dermatolog (Mahidol University)
  • Fellow in dermatosurgery (Ramathibodi Hospital)
  • Board certified in familly medicine