พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Homeนพ.ณัทธร นฤปเวศม์

นพ.ณัทธร นฤปเวศม์

Education and Training

 • Diplomate of the American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์การปลูกถ่ายเซลล์รากผม ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Diploma in dermatology. The University of Wales. United Kingdom ประกาศนียบัตรด้านผิวหนัง มหาวิทยาลัยเวลส์ สหราชอาณาจักร
 • Board certified in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine วุฒิบัตรด้านความงามจาก American Academy of Aesthetic Medicine
 • Certificate in hair restoration FUE method, London Hair Restoration Training Academy, UK ประกาศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม จาก London Hair Restoration Training Academy สหราชอาณาจักร
 • Certificate In Hair Transplant, Saint Louis University School Of Medicine, USA.
  ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์การปลูกย้ายเซลล์รากผม มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Fellowship in hair restoration surgery, Korean college of cosmetic surgery จบหลักสูตรศัลยกรรมปลูกย้ายรากผม วิทยาลัยศัลยกรรมความงาม สาธารณรัฐเกาหลี
 • Diploma of Cosmetic Surgery, Korean College of Cosmetic Surgery ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมความงาม วิทยาลัยศัลยกรรมความงาม สาธารณรัฐเกาหลี
 • Associate Member of the International Society of Hair Restoration Surgery เป็นสมาชิกสมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ (ISHRS)

 • 2010 Face & Body Contouring Live Surgery Workshop. Doctor Seminar
 • 2011 Face & Breast Cosmetic Surgery – 11h Fresh Cadaver Hands-On Course, Doctor Seminar
 • 2011 Whole Body Asian Fresh Cadaver Workshop & Live Surgery Demonstration, Korean College of Cosmetic Surgery
 • 2012 Blepharoplasty Workshop and 1:1 Supervisor Hands-on Course, Korean College of Cosmetic
 • 2012 Rhinoplasty One-on-One Hands-On Course, Korean College of Cosmetic Surgery
 • 2012 Pre-Conference Workshop “Facial Lipoplasty” Hand-On Course. Korean College of Cosmetic
 • 2013 Whole Body Fresh Cadaver Workshop for Asian Cosmetic Surgery & Live Surgery Demonstration. Korean College of Cosmetic Surgery
 • 2013 Asian ESSE Rhinoplasty Workshop & Hands-on Course. Korean College of Cosmetic Surgery
 • 2013 Asian Lipoplasty Workshop & Hands-on Course, Korean College of Cosmetic Surgery
 • 2015 Thread Ling Workshop & Hands-on Course ~ASTY”. Korean College of Cosmetic Surgery
 • 2010 Comprehensive Liposuction and Fat Transfer Under Local Anesthesia, Academy of Medicine of Richmond in New York
 • 2010 Comprehensive Liposuction and Fat Transfer Under Local Anesthesia, International Society of Cosmetic Gynecology
 • 2016 Follicular Unit Extraction (FUE) Technology Workshop. The Intonational Society of Hair Restoration Surgery