พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Homeนพ.พีรพัทธ์ เพียรธรรม

นพ.พีรพัทธ์ เพียรธรรม

Education and Training

  • แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาล รามาธิบดี)
  • ศึกษาเรื่องโรคผิวหนังจากอังกฤษ University of Hertfordshire
  • Postgraduate Medicine, University of Hertfordshire