พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

HomeDr. Ronald Michel Dry

Dr. Ronald Michel Dry

Education and Training

  • แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาล รามาธิบดี)
  • Certificate in Dermatology (Institute of Dermatology)
  • Diploma in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)