พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Homeนพ.โสภณ เอี่ยมศิรินุกูล

นพ.โสภณ เอี่ยมศิรินุกูล

Education and Training

 • Doctor of Medicine. Thammasat University
  แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Diploma in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
  วุฒิบัตรด้านเวชศาสตร์ความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine
 • Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
  ประกาศนียบัตรด้านตจวิทยา (ด้านผิวหนัง)
 • Fellowship in Cutaneous and Laser Surgery (Skin Institute)
  ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมผิวหนังด้วยเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง