พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Homeนพ.โสภณ เอี่ยมศิรินุกูล

นพ.โสภณ เอี่ยมศิรินุกูล

Education and Training

  • แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Diploma in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
  • Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
  • Fellowship in cutaneous and laser surgery (สถาบันโรคผิวหนัง)