พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Permanent hair removal laser

Hair removal

กำจัดขนถาวรในสมัยก่อนการกำจัดขนสามารถกระทำได้ โดยการถอน การโกน การใช้ครีมหรือ wax ซึ่งเป็นการกำจัดขนที่ไม่ถาวร ส่วนการถอนที่ถาวร มักกระทำโดยเครื่องมืออิเลคโทรไลสิส (Electrolysis) ซึ่งใช้เวลานาน เนื่องจากต้องกำจัดขนทีละเส้น สร้างความเจ็บปวดให้เราไม่ใช่ น้อย แต่ในปัจจุบัน คนที่มีขนดกทั้งหลาย พร้อมรับแฟชั่นได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากขน อันไม่พึงปรารถนามารบกวนผิว เนื่องจากได้มีการพัฒนา นำเลเซอร์มาช่วยในการกำจัด ขน ซึ่งสามารถทำลายขนที่คุณไม่ต้องการ ได้คราวละจำนวนมากๆ ในเวลาไม่นาน และ ไม่สร้างความเจ็บปวดให้อีกต่อไป การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ เป็นที่นิยมกันมากเนื่องจาก ทำได้ง่าย และไม่เจ็บปวด และสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกตำแหน่งที่มีขน และใน จุดที่เราต้องการจะกำจัด โดยเริ่มจาการโกนขน และในจุดที่เราจะต้องการกำจัด โดย เริ่มจากการโกนขน บริเวณที่ต้องการจะยิงเลเซอร์เข้าไป อาจใช้เวลา ตั้งแต่ 5-30 นาที แล้วแต่ความกว้างของบริเวณที่ต้องการจะทำ หลังจากทำแล้วผิวหนังบริเวณนั้นจะเป็นปกติ สามารถอาบน้ำ และทาครีมบำรุงได้ตามปกติ แต่มีข้อแนะนำว่าไม่ควรโดนแดดประมาณ 2-3 วัน เพราะจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้น มีสีเข้มขึ้นได้เนื่องจากขนของคนเรามีอยู่จำนวน มาก และขนจะอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตแตกต่างกัน บางเส้นอาจอยู่ใยช่วงที่เจริญเติบ โตเต็มที่แล้ว พร้อมจะหลุดร่วงออกไป บางเส้นอยู่ในช่วงระยะเวลาฟักตัว แต่แสงเลเซอร์ จะทำลายที่กำลังเจริญเติบโตเท่านั้น ดังนั้นการกำจัดขนด้วยเลเซอร์ จึงต้องทำอย่างน้อย 3-5 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำจัดขนได้หมด นอกจากนี้อาจจะมีส่วนหนึ่ง ที่สามารถกลับขึ้น มาใหม่หลังทำเลเซอร์ได้แต่ก็เป็นส่วนน้อย และการกลับมาของขนนั้นจะบางลง และ กลับมาได้ช้าลง ซึ่งต่างกับการโกนขนหรือการกำจัดขนโดยวิธีอื่น ซึ่งขนที่มากลับมาใหม่ มักจะดำขึ้น เส้นใหญ่ขึ้น และกลับมาเร็วขึ้น

ในสมัยก่อนการกำจัดขนสามารถกระทำได้ โดยการถอน การโกน การใช้ครีมหรือ wax ซึ่งเป็นการกำจัดขนที่ไม่ถาวร ส่วนการถอนที่ถาวร มักกระทำโดยเครื่องมืออิเลคโทรไลสิส (Electrolysis) ซึ่งใช้เวลานาน เนื่องจากต้องกำจัดขนทีละเส้น สร้างความเจ็บปวดให้เราไม่ใช่ น้อย แต่ในปัจจุบัน คนที่มีขนดกทั้งหลาย พร้อมรับแฟชั่นได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากขน อันไม่พึงปรารถนามารบกวนผิว เนื่องจากได้มีการพัฒนา นำเลเซอร์มาช่วยในการกำจัด ขน ซึ่งสามารถทำลายขนที่คุณไม่ต้องการ ได้คราวละจำนวนมากๆ ในเวลาไม่นาน และ ไม่สร้างความเจ็บปวดให้อีกต่อไป การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ เป็นที่นิยมกันมากเนื่องจาก ทำได้ง่าย และไม่เจ็บปวด และสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ทุกตำแหน่งที่มีขน และใน จุดที่เราต้องการจะกำจัด โดยเริ่มจาการโกนขน และในจุดที่เราจะต้องการกำจัด โดย เริ่มจากการโกนขน บริเวณที่ต้องการจะยิงเลเซอร์เข้าไป อาจใช้เวลา ตั้งแต่ 5-30 นาที แล้วแต่ความกว้างของบริเวณที่ต้องการจะทำ หลังจากทำแล้วผิวหนังบริเวณนั้นจะเป็นปกติ สามารถอาบน้ำ และทาครีมบำรุงได้ตามปกติ แต่มีข้อแนะนำว่าไม่ควรโดนแดดประมาณ 2-3 วัน เพราะจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้น มีสีเข้มขึ้นได้เนื่องจากขนของคนเรามีอยู่จำนวน มาก และขนจะอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตแตกต่างกัน บางเส้นอาจอยู่ใยช่วงที่เจริญเติบ โตเต็มที่แล้ว พร้อมจะหลุดร่วงออกไป บางเส้นอยู่ในช่วงระยะเวลาฟักตัว แต่แสงเลเซอร์ จะทำลายที่กำลังเจริญเติบโตเท่านั้น ดังนั้นการกำจัดขนด้วยเลเซอร์ จึงต้องทำอย่างน้อย 3-5 ครั้ง เพื่อให้สามารถกำจัดขนได้หมด นอกจากนี้อาจจะมีส่วนหนึ่ง ที่สามารถกลับขึ้น มาใหม่หลังทำเลเซอร์ได้แต่ก็เป็นส่วนน้อย และการกลับมาของขนนั้นจะบางลง และ กลับมาได้ช้าลง ซึ่งต่างกับการโกนขนหรือการกำจัดขนโดยวิธีอื่น ซึ่งขนที่มากลับมาใหม่ มักจะดำขึ้น เส้นใหญ่ขึ้น และกลับมาเร็วขึ้น