พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

Homeพญ.วรพรรณ โมกขะสมิต

พญ.วรพรรณ โมกขะสมิต

Education and Training

 • Board Certified in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
  วุฒิบัตรด้านเวชศาสตร์ความงาม จาก American Academy of Aesthetic Medicine
 • Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
  ประกาศนียบัตรด้านตจวิทยา (ด้านผิวหนัง)
 • Fellowship in Cutaneous and Laser Surgery (Skin Institute)
  ประกาศนียบัตรด้านศัลยกรรมผิวหนังด้วยเลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง
 • Clinical Fellowship in Cosmetic Surgery (Korean College of Cosmetic Surgery, KCCS)
 • Certificated in Hair Transplants Surgery (ISHRS)
  ประกาศนียบัตรด้านการปลูกย้ายเซลล์รากผม สมาคมศัลยกรรมปลูกผมนานาชาติ