พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

ตา 2 ชั้น

การทำตาสองชั้น

การทำตาสองชั้น – แบบมินิ ( แผลเล็ก )

เนื่องจากเปลือกตาบนในคนเอเชียนั้น ส่วนใหญ่มีชั้นเดียว ดูลักษณะเหมือนกับคนง่วงนอน หรือมีความทุกข์ การทำตา 2 ชั้น ทำให้ตามีขนาด โตขึ้นเห็นภาพได้ชัดเจน เสริมให้ดูมีเสน่ห์หน้าตา สดใส เกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ผู้หญิงเอเชียส่วนใหญ่นั้นจึงต้องการทำให้ตามี 2ชั้น เพื่อเพิ่มขนาดของตาให้โตขึ้น ดูมีมิติ และสวยงาม

อะไรคือตาสองชั้นแบบแผลเล็ก

เป็นการทำตาสองชั้นด้วยการกรีดหรือเปิดแผลขนาดเล็กเพียงหนึ่งในสามของการผ่าตัดตาสองชั้นแบบปกติที่มักจะยาวตั้งแต่หัวตาจรดหางตา แนวแผลจะถูกวางไว้ส่วนกลางของหนังตาตามรอยชั้นตาที่ต้องการ ทำให้เวลาลืมตาแล้วมองไม่เห็นรอยแผลเป็น

ขั้นตอนการทำตาสองชั้นแบบแผลเล็ก

  • แพทย์จะวิเคราะห์และเลือกขนาดของชั้นตาที่เหมาะสมกับคนไข้ พร้อมให้คนไข้ตัดสินใจพร้อมๆกัน
  • ให้คนไข้รับประทานยากล่อมประสาท เพื่อให้สลึมสลือและคลายความกังวล และยาแก้ปวด
  • ทำความสะอาดบริเวณรอบดวงตาให้ปลอดเชื้อ
  • ฉีดยาชาบริเวณหนังตาบน ขั้นตอนนี้จะเจ็บเพียงเล็กน้อย
  • ทำการเปิดแผลเล็กๆขนาดไม่เกิน 1 ซม. หลังจากนั้นแพทย์จะทำการหาถุงไขมันที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเกิดชั้นตาและตัดออก
  • หาชั้นตาใหม่ พร้อมทั้งเย็บแผลปิด