พระราม9 แขวงห้วยขวาง 066 115 6837

tsctheskin.ads@gmail.com

ระงับเหงื่อใต้วงแขน

ระงับเหงื่อใต้วงแขน (Laser)

กลิ่นเหงื่อ กลิ่นตัว กลิ่นรักแร้ แก้ไม่ยากด้วยเลเซอร์

ปัญหา กลิ่นเหงื่อ หรือ กลิ่นตัว ทำลายบุคลิกภาพและความมั่นใจได้มากๆ เลยค่ะ เรามารู้จักนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ปัญหา กลิ่นตัว แก้ได้ไม่ยาก เป็นเลเซอร์ที่ช่วยลดเหงื่อ บริเวณใต้วงแขน ด้วยการลดจำนวนต่อมเหงื่อบริเวณรักแร้ลง โดยการใช้เลเซอร์ทำลายต่อมเหงื่อทำให้การผลิตเหงื่อบริเวณนั้นลดลง กลิ่นเหงื่อจึงลดลงไปด้วย

Laser เป็นการผ่าตัดใช่หรือไม่

เลเซอร์ไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่และไม่ต้องวางยาสลบ Laser เป็นเพียงการใช้มีดกรีดเฉพาะชั้นผิวหนังอย่างเดียวเพื่อเปิดทางให้สามารถสอดเส้นใย เลเซอร์ลงไปใต้ผิวได้ และเลเซอร์ จะทำงานเฉพาะอยู่ในชั้นไขมันใต้ผิวหนังเท่านั้น ไม่ได้ลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ จึงมีแผลเฉพาะบริเวณที่เปิดผิววึ่งยาวประมาณ 1 ซม. เท่านั้น

Laser ทำงานอย่างไร

Laser ลดเหงื่อ โดยการลดจำนวนต่อมเหงื่อบริเวณรักแร้ ด้วยการสอดเส้นใยเลเซอร์ขนาดเล็กเข้าไปในผิวบริเวณรักแร้แล้วปล่อยพลังงานเลเซอร์ออกมา พลังงานจากเลเซอร์จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นในบริเวณต่อมเหงื่อจำนวนต่อมเหงื่อลดลงจากการทำลายด้วยความร้อนจากเลเซอร์เมื่อจำนวนต่อมเหงื่อลดลง เหงื่อจึงมีปริมาณน้อยลง เมื่อเหงื่อน้อยลง กลิ่นเหงื่อ จึงลดลงตามไปด้วย

Laser แตกต่างจากการผ่าตัดดูดไขมันบริเวณรักแร้อย่างไร

ผลที่ได้จากการทำ Laser และผลที่จากการผ่าตัดดูดไขมันบริเวณรักแร้ เหมือนกันคือ ลดเหงื่อบริเวณใต้วงแขนแต่การผ่าตัดดูดไขมันเป็นการเอาไขมัน และต่อมเหงื่ออกมาทิ้งเลย ผลข้างเคียงคือ อาการบาดเจ็บหลังการผ่าตัด ต้องใช้เวลาพักฟื้นนาน

ส่วน Laser นั้นเป็นเพียงการทำให้ไขมันกลายเป็นของเหลว และ ทำลายต่อมไขมันให้เสื่อมสภาพไป ซึ่งทำให้บริเวณที่ทำการรักษาบาดเจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดดูดไขมัน ดังนั้นภาวะบาดเจ็บหลังการผ่าตัดจึงมีน้อยกว่า ระยะเวลาพักฟื้นสั้นกว่าและหลังทำ Laser ผู้รับการรักษาสามารถกลับบ้านได้เลย

ผลข้างเคียงจากการทำ Laser

ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยคือ ขนบริเวณรักแร้ลดจำนวนลงชั่วคราว และ บางรายพบว่ามีการรับความรู้สึกสัมผัสบนผิวหนังบริเวณรักแร้ลดลงชั่วคราว

Laser เหมาะกับใคร

Laser เหมาะกับผู้ที่มีภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ (hyperhidrosis) นักกีฬา หรือ ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ซึ่งจะมีเหงื่อออกมาขณะออกกำลังกาย ผู้ที่ไม่ชอบให้เสื้อเปียกเปื้อนคราบเหงื่อบริเวณรักแร้ ผู้ที่ไม่ต้องการใช้น้ำหอมระงับ กลิ่นเหงื่อใต้วงแขน